Stichting Vrienden
van de Koperen Ezel

Stichting vrienden van de Koperen Ezel ondersteunt de kinderboerderij en zorgboerderij van De Koperen Ezel

Dit geld alleen voor het non-profit gebeuren. Omdat De Koperen Ezel jaren lang zelf alles heeft bekostigd zonder enige vorm van subsidie, merkte een handje vol mensen de noodzaak op van financiële steun.

Onder leiding van Agnes Meurs is er besloten om een stichting op te richten met als doel om het park verder te verbeteren en onderhouden. Ook kan er door de stichting extra activiteiten of uitjes voor de cliënten van de zorgboerderij ontplooid worden. Hiervoor zullen fondsen en sponsoren gezocht worden. Ook zullen er diverse acties georganiseerd worden.

Website van de Koperen Ezel

Logo van De Koperen Ezel

Afgeronde en toekomstige projecten

Stichting vrienden van De Koperen Ezel, vind vriendjes voor Timo

Timo de dromedaris bij De Koperen Ezel heeft er twee vriendjes bij, dit zijn Olly en Bolly twee emoes die nu in de wei bij Timo lopen.

Stichting vrienden van De Koperen Ezel heeft bij deze haar eerste schenking aan De Koperen Ezel gedaan. Agnes Meurs is samen met Ard en Aron Westerink op zoek gegaan naar dit gezelschap. Een Emoe kan een prima gezelschap zijn voor de dromedaris, daar kwamen ze achter na wat speurwerk. Met de aanschaf van deze dieren en de komt van een Zeboe een maandgeleden wordt De Koperen Ezel meer klein dierenpark dan Ezelhoeve.

Stichting vrienden van De koperen Ezel is opgericht met als doel de Koperen Ezel te ondersteunen in het gratis gedeelte van het park, we willen de toegang gratis houden aldus Ard en Dianne Westerink. Agnes Meurs vond op haar beurt dat de familie Westerink hier bij wat hulp kon gebruiken en richtte de stichting op met als doel om donatie te krijgen voor De Koperen Ezel. De Koperen Ezel vangt als Kinderboerderij geen subsidie, en moet dus alles zelf bekostigen.

Een van de volgende doelen van de stichting zal onderhoud en uitbereiding van het grote speeltoestel zijn.

Doneren kan op verschillende manieren

Collecte bussen

Uw steun is meer dan welkom dit kan door middel van een donatie in één van de daarvoor bestemde bussen, wij danken uw steun, met u steun kunnen we de toegang gratis houden.

Locaties collecte bussen
  • Babylicious in Ughelen
  • Shoeby in Epe

Via de bank

Ons banknummer is NL09INGB0007555479 ten name van de stichting.

Ook kunt u voor de stichting oude metalen en frituurvet inleveren, de opbrengst hiervan wordt ook gebruikt voor de kinderboerderij.

Contact met ons opnemen

Contactgegevens

Agnes Meurs – Voorzitter van de stichting

Kopermolenweg 4
8161RM Epe

0578 – 66 24 52
info@stichtingvriendenvandekoperenezel.nl